PROGRAM ERASMUS

Opublikowano: 03.06.2011

Ewelina Niestrawska-Mazur z Akademickiego Biura Karier i Biura Współpracy Zagranicznej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dla uczelnianych koordynatorów programu Erasmus nt. zasad realizacji umowy „Mobilność- szkoły wyższe” w roku akademickim 2011/2012. Uczestnictwo w takim spotkaniu było warunkiem wywiązania się z umowy dotyczącej finansowania wyjazdów studenckich w roku 2011/2012. Szkolenie miało miejsce w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss w Warszawie w dniach 30 i 31 maja 2011 r.

Erasmus to międzynarodowy program wspierający współpracę szkół wyższych. Umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

W ramach tego programu również studenci WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z oferty wyjazdów zagranicznych, w tym m.in. z praktyk na Malcie, wymian studenckich, do takich krajów jak: Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia, Portugalia, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Hiszpania, Słowacja.

Więcej informacji udziela Akademickie Biuro Karier – pokój nr 3.