ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ POŚWIĘCONĄ ZAGADNIENIOM PRAWNYM

W dniach 29-30 maja 2014 r. w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Współczesne problemy nauk penalnych". Współorganizatorem wydarzenia jest WSAiB. Serdecznie zapraszamy.

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

Celem konferencji jest analiza unormowań z zakresu procesu karnego, w szczególności wprowadzonych ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, odnoszących się do konsensualizmu procesowego.

 

W ramach niniejszej Konferencji Naukowej w szczególności omawiane będą następujące zagadnienia:

 • Konsensualizm procesowy w świetle nowelizacji wprowadzonej ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • Konsensualne tryby zakończenia postępowania w świetle realizacji zasad procesowych (zasada prawdy materialnej, zasada prawa do obrony, zasada domniemania niewinności);
 • Mediacja a konsensualne zakończenie postępowania karnego;
 • Konsensualizm w procedurach szczególnych;
 • Konsensualne zakończenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego;
 • Konsensualizm procesowy w praktyce karno-procesowej.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawować będzie komitet naukowy, w składzie:

 • dr hab. prof. UTH Jolanta Jakubowska - Hara (Wydział Prawa i Administracji UTH),
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UTH),
 • dr Monika Filipowska (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu Prawa i Administracji UTH),
 • dr Justyna Żylińska (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie Prawa i Administracji UTH),
 • dr Piotr Lewandowski (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni),
 • Jacek Skała (Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP; prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza),
 • Tomasz Salwa (Przewodniczący Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej; prokurator Prokuratury Rejonowej Wrocław - Krzyki),
 • Andrzej Siemieniuk (Prezes Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej).

ZGŁOSZENIA REFERATÓW

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy:

 • pobrać i wypełnić docxWROCŁAW_ZGŁOSZENIE_uczestnictwa.docx
 • przesłać wypełniony formularz oraz abstrakt referatu (nie więcej niż 2200 znaków razem ze spacjami i przypisami, oraz dane o Prelegencie: stopień lub tytuł naukowy, stonowisko, nazwę jednostki, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub adres domowy) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dokonać opłaty w wyskości 250 zł na podane niżej konto:

Bank DnB NORD Polska S.A. 82 1370 1037 0000 1701 4081 8400

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew, nazwę instytucji oraz zaznaczyć: Konferencja Naukowa "Konsensualizm procesowy w praktyce karno-procesowej". Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

 

Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać do 30 kwietnia 2014 r.

 

INFORMACJE OGRANIZACYJNE

 

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław). Organizatorami wydarzenia są Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

docxREGULAMIN_konferencja_20-30_MAJA.docx

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Powrót