• REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

  Zostały trzy ostatnie wolne miejsca na kierunku NeuroBiznes oraz HR Business Partner. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe oraz MBA Project Management.

  Rekrutacja na Studia Podyplomowe trwa na kierunkach:
  Zintegrowane Zarządzanie w

  ...

 • UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się 3 października 2016 i zgromadziła liczne grono Studentów i przyjaciół Uczelni im. E. Kwiatkowskiego. Podczas uroczystości immatrykulowano Studentów pierwszego roku oraz nagrodzono za sukcesy naukowe i zaangażowanie najlepszych słuchaczy WSAiB.

  W przemówieniu inauguracyjnym Rektor Jerzy Młynarczyk wspominał, jak ważna jest jakość kształcenia i jak wielką rolę odgrywa edukacja dla społeczeństwa. Wystąpienie Rektora było również okazją do podziękowania pracownikom Uczelni im. E. Kwiatkowskiego

  ...

 • WRĘCZENIE DYPLOMÓW 2016

  Uroczystość wręczenia dyplomów, która odbyła się 26 września 2016r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zgromadziła liczne grono Absolwentów Uczelni im. E. Kwiatkowskiego i ich rodzin.

  Podczas uroczystości dyplomy wręczono Absolwentom studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych, a także nagrodzono najlepszych Studentów w roku akademickim 2015/2016. Nagrody otrzymali:
  Pani Aleksandra Jeleńska - najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja,
  Pani Sylwia Gafka - najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych II

  ...

 • JUBILEUSZ 85. URODZIN REKTORA JERZEGO MŁYNARCZYKA

  Uroczystość jubileuszu urodzin prof. Jerzego Młynarczyka zgromadziła około setki osób – przyjaciół, byłych i obecnych współpracowników, przedstawicieli władz miasta oraz instytucji prawniczych. Spotkanie tak wielu ludzi z różnych środowisk było możliwe dzięki niezwykłej osobowości Rektora, który wciąż pozostaje aktywny w wielu dziedzinach życia.

  Obecni na jubileuszu Goście Profesora Młynarczyka przytaczali największe dotychczasowe dokonania i sukcesy Rektora. Uroczystość rozpoczęła się laudacją profesor Urszuli Jackowiak, która podkreślała nieprawdopodobne połączenie błyskotliwej kariery sportowej i niezwykłych

  ...

 • MBA DAY w WSAiB

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni już 1 października br. zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na MBA Project Management na dzień otwarty, podczas którego będzie można spotkać się z ekspertami z zakresu zarządzania projektami oraz zdobyć więcej informacji na temat studiów.

  W agendzie spotkania przewidziano krótką prezentację programu studiów, a także dwa szkolenia: jeden prowadzony przez Witolda Janickiego z Altkom Adademia, który wprowadzi do tematu: „Projekty jako sposób wprowadzania

  ...

 • SEMINARIUM PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

  22 września 2016 roku w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego odbyło się seminarium dla młodych naukowców na temat: „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego”. Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń, wyników badań oraz porównania wniosków w zakresie środowiska morskiego.

  Patronat nad seminarium naukowym organizowanym w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni objęli: Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej oraz Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Patronat medialny

  ...

 • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

  W imieniu Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zapraszamy wszystkich Studentów i Wykładowców na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 3 października o godzinie 12.00 w auli.

  Uroczystość inauguracji rozpocznie przemówienie Rektora prof. zw. dr. hab. Jerzego Młynarczyka, po której nastąpi uroczysta immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów Uczelni osoby rozpoczynające naukę na I roku.

  Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody Rektora dla najlepszych oraz najbardziej aktywnych Studentów Uczelni im. E.

  ...

 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW 2016

  Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza wszystkich Absolwentów na uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się 26 września bieżącego roku.

  Tegoroczna ceremonia wręczenia dyplomów będzie wyjątkowa, uczestniczyć w niej będzie prawie tysiąc naszych Absolwentów – licencjatów, magistrów oraz Słuchaczy studiów podyplomowych.

   

  Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom studiów licencjackich i magisterskich rozpocznie się o godz. 17.00 przed uczelnią od wspólnego zdjęcia w togach i tradycyjnego rzutu biretem. Następnie Absolwenci zostaną poproszeni do sal, w których

  ...

 • SEMINARIUM PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni serdecznie zaprasza na seminarium dla młodych naukowców „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego”, które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku Uczelni im. E. Kwiatkowskiego.

  Organizowane przez WSAiB Seminarium naukowe wpisuje się w obchody 85. rocznicy urodzin Rektora WSAiB – wybitnej postaci w środowisku prawa morskiego, Profesora zw. dra. hab. Jerzego Młynarczyka.

  W ramach Seminarium „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego” wygłoszone zostaną referaty naukowe oraz odbędzie się dyskusja uczestników, dzięki

  ...

 • KONKURS „PRAWO TRANSPORTOWE: MORZE, LĄD, POWIETRZE”

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wystąpienie w panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze”, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

  Zadaniem konkursowym jest napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego na temat prawa transportowego. Konkurs ogłoszony przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku skierowany jest do aplikantów adwokackich, studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych

  ...

 • KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

  Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców to cykliczne zajęcia organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, które umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji językowych osobom wiążącym swoje plany z Polską. Już 8 sierpnia ruszają pierwsze zajęcia.

  Tegoroczna edycja kursu trwać będzie sześć tygodni, podczas których uczestnicy będą intensywnie uczyć się języka polskiego, jak również kultury i zwyczajów panujących w naszym kraju. Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach przez profesjonalne lektorki, które podczas lekcji będą korzystać z nowoczesnych narzędzi

  ...

 • NAJLEPSZY WYDZIAŁ PRAWA!

  Prawo na WSAiB po raz kolejny na szczycie prestiżowego rankingu! Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymała wyróżnienie X Rankingu Wydziałów Prawa opublikowanych w Dzienniku Gazety Prawnej. Jest to najbardziej prestiżowy ranking wydziałów prawa, uznawany przez środowiska prawnicze.

  W rankingu wzięto pod uwagę takie aspekty edukacji, jak: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom a także jakość absolwentów.
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazeta Prawna 2016 zajęła wysokie czwarte

  ...

 • KURS POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

  Czeka Cię poprawka z matematyki? Zapisz się na profesjonalny kurs z wykładowcą WSAiB, który pomoże Ci powtórzyć i usystematyzować wiedzę wymaganą na egzaminie maturalnym.

  Nie pozwól, by negatywny wynik egzaminu maturalnego zepsuł Twoje plany na przyszłość!

  Zapisz się na kurs poprawkowy z matematyki w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego, który poprowadzi wykładowca z wieloletnim doświadczeniem – mgr Patryk Kamiński. Kurs ma formę pięciogodzinnych warsztatów, dzięki którym uczestnicy dowiedzą się, jak rozwiązywać zadania, aby zdobyć maksymalną ilość punktów na egzaminie maturalnym.

  Zapisy

  ...

 • SUKCES WYDZIAŁU PRAWA

  Sukces kierunku Prawo, który zajął pierwsze miejsce wśród wydziałów prawniczych na Pomorzu w X Rankingu Wydziałów Prawa Gazety Prawnej, został doceniony przez instytucje współpracujące z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

  Po ogłoszeniu rankingu Gazety prawnej otrzymaliśmy listy gratulacyjne od środowiska prawniczego, dla którego jest to jeden z najważniejszych wyznaczników jakości kształcenia. Wśród gratulacji otrzymaliśmy listy od: Okręgowej Izby Radców Prawnych, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz od Nowosielski

  ...

 • DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zgodnie z decyzją Władz Uczelni ogłasza nabór na dodatkowe miejsca na studiach w roku akademickim 2016/2017.

  Ze względu na duże zainteresowanie kandydatów studiami, władze Uczelni im. E. Kwiatkowskiego wydały zgodę na utworzenie dodatkowych miejsc na studiach: Prawo, Kryminalistyka i Kryminologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Management, Administracja, Zarządzanie oraz na Międzywydziałowych Studiach Menedżersko-Prawnych. Jednocześnie informujemy, że uruchomione zostają wszystkie kierunki, na których prowadzona

  ...

 • STUDIA MBA PROJECT MANAGEMENT W WSAIB!

  Wybierz prestiżowe studia MBA w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni! Trwa rekrutacja.

  Elitarne studia MBA Project Management to możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu profesjonalnego zarządzania projektami, poznania najnowszych teorii oraz nabycia kompetencji zarządzania organizacją. Jest to również  wyjątkowa szansa uzyskania aż 11  międzynarodowych certyfikatów branżowych, a także możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami i akredytowanymi trenerami.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

  ...

 • 2. Festiwal Kobiecości w WSAiB

  Czy rozwój osobisty można połączyć ze świetną atmosferą? Oczywiście, że tak! Już 18 czerwca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uwalniamy pokłady kobiecej energii na drugiej edycji Festiwalu Kobiecości.

  Podczas wydarzenia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego będzie można skorzystać z wielu warsztatów z ekspertami, którzy poprowadzą zajęcia z trzech dziedzin: stylu i urody, zdrowego odżywiania oraz rozwoju zawodowego. Zajęcia będą świetnym pretekstem do rozmów, wymiany doświadczeń i eksperymentowania z najnowszymi trendami. Zaproszeni prelegenci zdradzą tajniki swojego zawodu, ale

  ...

 • REPREZENTANT WSAIB W AKADEMII LIDERÓW RZECZYPOSPOLITEJ

  Z dumą ogłaszamy, że Student Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zakwalifikował się do Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Pan Krzysztof Miotk, Student I roku na kierunku Zarządzanie zdobył to prestiżowe wyróżnienie jako jedna z pięciu osób z województwa Pomorskiego.

  Zakwalifikowanie się do Akademii Liderów Rzeczypospolitej to niezwykle trudne zadanie – z samego regionu Pomorza zgłosiło się aż 128 osób, z czego wybrano 25 osób do uczestniczenia w pierwszym etapie projektu. Podczas szkoleń uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności z zakresu budowania i zarządzania zespołem oraz

  ...

 • WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI WYRÓŻNIONY

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni ponownie znalazła się na szczycie rankingów. Wydział Prawa i Administracji został wyróżniony wśród uczelni oferujących najlepszy start swoim absolwentom.

  W rankingu tygodnika Wprost Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego jako jedyna uczelnia niepubliczna na Pomorzu została wyróżniona! Jest to kolejne odznaczenie, ktore zostało przyznane Uczelni a które potwierdza pozycję WSAiB w Gdyni wśród Szkół Wyższych. Absolwenci WSAiB są cenieni na rynku pracy! Według danych tygodnika Wprost najszybciej znajdują zatrudnienie po zakończeniu edukacji na wydziałach

  ...

 • KONKURS CZERWONEJ RÓŻY

  Z dumą informujemy, że Studencka Poradnia Prawna zrzeszająca Studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymała nominację w 42. edycji Konkursu Czerwonej Róży 2016 dla Najlepszego Koła Naukowego.

  Jest to pierwsza nominacja, jaką otrzymało koło naukowe WSAiB w prestiżowym Konkursie Czerwonej Róży. W tegorocznej edycji doceniono osiągnięcia Studenckiej Poradni Prawnej w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych, organizacji inscenizacji rozpraw sądowych, organizację konkursu krasomówczego mów prawniczych w WSAiB oraz za publikację artykułów naukowych za pośrednictwem

  ...