DLA WYKŁADOWCÓW I STUDENTÓW WSAIB – PROGRAM WIEDZA ON-LINE

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uczestniczy w programie Związku Banków Polskich pt. „Bankowość, Finanse, Samorząd – Wiedza on-line”, w ramach którego nauczyciele akademiccy oraz studenci mają możliwość korzystać bezpłatnie z  elektronicznych wersji wiodących pism fachowych z branży finansowej i biznesowej.