DNI PRAKTYK PRAWNICZYCH

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2014 roku odbędą się IX Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane przez gdańską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Warto tam być.

IX Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to szereg profesjonalnych szkoleń i warsztatów, ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych studentów prawa i młodych prawników. Wszystko to ma na celu ułatwienie startu młodym adeptom prawa oraz zwiększenia ich szans na rynku pracy i praktyk. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych mają też promować aktywność i zachęcać studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM WYDARZENIA

(WPiA UG)

 

Poniedziałek 7 kwietnia- sale 4036 i 4037

 

 

Wtorek 8 kwietnia- Sala 4036

 

 

Środa 9 kwietnia- Sala 3064