DZIEKAN WSAiB GDYNIA WŚRÓD LIDERÓW ZARZĄDZANIA UCZELNIAMI

DZIEKAN WSAiB GDYNIA WŚRÓD LIDERÓW ZARZĄDZANIA UCZELNIAMI

Dr Paweł Chyc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu liderów w zarządzaniu uczelnią wyższą.

Szkolenie pt.: „Leaders In University Management” miało na celu pozyskanie wiedzy w zakresie opracowywania strategii uczelni wyższych i zarządzania jakością programu studiów, a także umiędzynarodowienia profilu dydaktyczno-naukowego. Międzynarodowe grono dziekanów – w tym przedstawiciele kilku uczelni publicznych i niepublicznych z Polski – podwyższało kwalifikacje na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii.