DZIEŃ PRAWNICZY WSAiB GDYNIA – III EDYCJA

DZIEŃ PRAWNICZY WSAiB GDYNIA - III EDYCJA

O hejcie w internecie, prawnych aspektach zakupów w internecie, czy też blaskach i cieniach bycia prawnikiem będą mówili eksperci i praktycy podczas 3. edycji Dnia Prawniczego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Wydarzenie odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Auli im. Prof. Jerzego Młynarczyka. Równolegle odbędzie się konkurs prawniczy, którego zwycięzca otrzyma indeks na wybrany kierunek studiów. Udział w wydarzeniu bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

Dzień Prawniczy WSAiB Gdynia dedykowany jest przede wszystkim uczniom klas o profilu prawniczym, dziennikarskim, humanistycznym i menadżersko-prawnym. Uczniowie będą mieli okazję m.in. wziąć udział w prelekcji Prokurator Rejonowej w Gdyni – Anny Braun.
Podczas wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs prawniczy. Konkurs będzie polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań zamkniętych. Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę prawniczą objętą podstawą programową z Wiedzy o Społeczeństwie, ze szczególnym
uwzględnieniem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie otrzymają imienne zaświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu. Główną nagrodą jest zaś indeks na wybrany kierunek studiów (bezpłatny jeden semestr studiów).

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.02.2020 r. pod adresem rekrutacja@wsaib.pl bądź telefonicznie: 58 660 74 10/32. Przy zapisach prosimy podać nazwę szkoły oraz liczbę uczniów biorących udział w wydarzeniu. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Patronat merytoryczny nad Dniem Prawniczym objęły: Kancelaria Standowicz Paczoska Syldatk Adwokaci i Radca Prawny oraz KancelariaLL Kancelaria radców prawnych.

PROGRAM (zapisz na dysku):