UCZELNIA KWIATKOWSKIEGO BĘDZIE AKTYWIZOWAĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UCZELNIA KWIATKOWSKIEGO BĘDZIE AKTYWIZOWAĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podpisanie umowy na realizację projektu

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez płatne staże zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia specjalistyczno-zawodowe oraz stypendia na pokrycie kosztów studiów podyplomowych to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Administarcji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wspólnie z gdyńską Fundacją Aktywności Zawodowej ze środków PFRON. Stosowną umowę podpisali Rektor dr Tomasz Białas z WSAiB Gdynia, Paweł Grzegorz Czapliński, Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Zawodowej oraz Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON.

„Inspiratorium kariery”, bo tak nazywa się wspólny projekt Uczelni Kwiatkowskiego i Fundacji, obejmie bezrobotne osoby niepełnosprawne z województwa pomorskiego, które posiadają wykształcenie wyższe (ukończyły studia w ciągu ostatnich 5 lat) lub realizują ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole wyższej. W ramach projektu, zazwyczaj osobom młodym, które jeszcze zastanawiają się, jak ma wyglądać ich ścieżka zawodowa, proponowane będą płatne staże zawodowe. Staż dobierane będą wg. preferencji i predyspozycji uczestnika projektu. Uczestnik projektu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1600 zł netto za miesiąc. Kolejną możliwością, którą daje projekt „Inspiratorium kariery” będą kursy specjalistyczno-zawodowe. Śledząc trendy i potrzeby obecnego rynku pracy, wybrane zostały zagadnienia związane z marketingiem, promocją i projektowaniem. Oferta obejmuje kursy i szkolenia: Social Media Manager, Grafika komputerowa, Projektowanie graficzne w marketingu, Web-designer, Web-developer.

– Uczestnicy projektu będą również mogli ubiegać się o stypendia na pokrycie kosztów studiów podyplomowych. Dlaczego studiów podyplomowych? Studia podyplomowe, które proponujemy w ramach projektu, od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością na trójmiejskim rynku uczelni niepublicznych, właśnie w związku z praktycznym wymiarem studiów. Do flagowych kierunków studiów podyplomowych w WSAIB należy: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (IODO), Zarządzanie BHP, Agent Celny, Zintegrowane Zarządzanie w IT, Zarządzanie Projektem, Life and Business Coaching – Rektor dr Tomasz Białas opisuje udział w projekcie Uczelni Kwiatkowskiego.

W ramach projektu w latach 2019-2023 objętych wsparciem zostanie 80 niepełnosprawnych absolwentów z woj. pomorskiego. W pierwszym okresie realizacji projektu wsparcie otrzyma 40 absolwentów, którzy będą uczestniczyć w dofinansowanych ze środków Funduszu formach wsparcia:

Po zakończeniu pierwszego okresu realizacji projektu Fundacja Aktywności Zawodowej zakłada znalezienie zatrudnienia dla co najmniej 8 osób z niepełnosprawnościami.

Ważne: do projektu nie mogą przystąpić osoby, które objęte są jakimikolwiek działaniami aktywizacyjnymi finansowanymi ze środków PFRON.

Więcej informacji na temat projektu: www.faz.org.pl (kliknij).