20.01.2020

XIII KONFERENCJA WSAIB DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

XIII KONFERENCJA WSAIB DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

O efektywności w osiąganiu celów, ważności marki osobistej w branży edukacyjnej, czy też odpowiedzialności nauczycieli z tytułu sprawowania opieki nad uczniami będą mówić eksperci, trenerzy i mentorzy podczas XIII Konferencji dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – „Nowoczesne zarządzanie szkołą”, która odbędzie się 13.02.2020 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, w Auli im. Prof. Jerzego Młynarczyka. Zapraszamy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane do 10.02.2020 r. na adres: rekrutacja@wsaib.pl lub telefonicznie: 58 660 74 10; 660 74 32.

Program wydarzenia:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Patronem medialnym konferencji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.