O SYSTEMIE GS1 NA STUDIACH LOGISTYCZNYCH W WSAIB GDYNIA

O SYSTEMIE GS1 NA STUDIACH LOGISTYCZNYCH W WSAIB GDYNIA

Kierunek studiów Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni bogatszy o wykłady specjalistów, szkolenia, możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów, czy też nagrody za najlepsze prace dyplomowe na temat standardów GS1. To efekt nawiązania współpracy WSAiB Gdynia z Fundacją GS1 Polska w Poznaniu.

Szeroki i atrakcyjny pakiet wsparcia edukacyjnego studiów logistycznych I-stopnia (licencjackich)II-stopnia (magisterskich) WSAiB Gdynia obejmie:

– Długofalowe porozumienie w znaczącym stopniu podniesie jakość oferty edukacyjnej kierunku Logistyka WSAiB. Jest też istotnym elementem nowoczesnego i efektywnego kształcenia oraz przygotowania zawodowego naszych studentów, przyszłych logistyków, do pracy w rozwojowej sferze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach branży TSL – mówi prof. dr hab. Danuta Rucińska, Kierownik Katedry Logistyki WSAiB Gdynia.

GS1 jest międzynarodowym systemem standardów i rozwiązań biznesowych, tworzonym z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw, optymalizującym operacje w łańcuchach dostaw, handlu, administracji, obronności, służbie zdrowia i innych obszarach funkcjonowania państw. Na świecie korzysta z nich ponad 2 mln przedsiębiorstw i innych organizacji w tym ponad 25 tys. w Polsce. W skali światowej systemem zarządzają międzynarodowe organizacje z siedzibami w Brukseli (Belgia) i Princeton (USA), a na poziomie krajowym – organizacje krajowe, m.in. Fundacja GS1 Polska.