DZIEŃ KRYMINALISTYKI W WSAiB

DZIEŃ KRYMINALISTYKI W WSAiB

29 marca 2017 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się Dzień Kryminalistyki. Wydarzenie przygotowuje Katedra Bezpieczeństwa i Studenckie Koło Naukowe „Bezpiecznik” pod kierownictwem dr. Wojciecha Woska.

Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. W programie wykłady, pokazy, inscenizacje z miejsca wydarzeń, a także prezentacje najnowszych technik do wykrywania przestępstw z wykorzystaniem skanera 3D.

Zapraszamy, wstęp wolny

Zgłoszenia: rekrutacja@wsaib.pl

Program:

godz. 10.00 Wykład wprowadzający: Rola Kryminalistyki w procesie wykrywczym – dr Wojciech Wosek

godz. 10.20 Daktyloskopia jako metoda identyfikacji – prezentacja przedstawiciela Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

godz. 10.40 Wykorzystanie RTG w pracy służb celnych – prezentacja przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej

godz. 11.00 Prezentacja nt. podrabiania towarów i przemycania okazów chronionych Konwencją CITES – Krajowa Administracja Skarbowa, wystawa

od godz. 11.20 zajęcia praktyczne:

– prezentacja ambulansu kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej

– wizyta w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym: zapoznanie z technikami kryminalistycznymi (możliwość wykonania daktyloskopii, traseologii, mechanoskopii itp.), wykorzystanie mikroskopów w badaniach kryminalistycznych

– inscenizacja miejsca zdarzenia – możliwość zwiedzenia

– techniki kryminalistyczne „wczoraj i dziś” – zapoznanie z możliwościami wykorzystania skanera 3D

Zobacz fotorelację wydarzenia: link