Eugeniusz Kwiatkowski – Niedokończona strategia

24 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni odbyło się seminarium pt. "Eugeniusz Kwiatkowski – Niedokończona strategia". Tematyką spotkania były niezrealizowane projekty, które Eugeniusz Kwiatkowski w roku 1945 sformułował dla Polski. Zgromadzeni goście przedyskutowali tematy dot.  budowy kanału Odra – Dunaj, rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, przekopie Mierzei Wiślanej i Półwyspu Helskiego i innych.