Gdyński BiznesPlan 2010

Dziekan Andrzej Stanek w dniu 06.05.2010 uczestniczył z ramienia WSAiB w posiedzieniu Jury konkursu Gdyński Biznesplan 2010, na którym wyłoniono finalistów tego konkursu. W czwartek 14.05.2010r. odbędą się spotkania Jury konkursu z autorami finałowych biznesplanów. Uroczyste wręczenie laureatom nagród zaplanowano na 31.05.2010r.