Konferencja w Dąbiu

7 maja 2010 r. w Hotelu Bismarck w Dąbiu p. Bytowem odbyła się konferencja „Szanse i bariery rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości”, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, w której udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego w Lęborku. Konferencja była podsumowaniem projektu „Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami konferencji byli członkowie Powiatowych Rad Zatrudnienia z powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego i słupskiego, pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele samorządów. Celem przyświecającym organizatorom przedsięwzięcia było podniesienie świadomości i wiedzy członków PRZ jak również lokalnych władz  szans i barier zatrudnienia osób w wieku 45+ oraz trwałości podmiotów gospodarczych założonych przez osoby bezrobotne, którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wykład nt. przewodniego tematu konferencji „Szanse i bariery rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości”, który był równocześnie jej podsumowaniem wygłosił dr Mirosław Czapiewski.

Wiecej informacji tutaj.