HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

Złożenie ślubowania, otrzymanie legitymacji i numeru albumu, tutorial po Wirtualnym Dziekanacie, poznanie opiekuna kierunku, trybu wyborów przedstawicieli do samorządu studenckiego, zasad dostępu do praktyk i staży w Akademickim Biurze Karier, poznanie struktury administracyjnej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to plan zadań na spotkania organizacyjne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia. Poniżej ich harmonogram.

28.09.2019 (sobota) – studia niestacjonarne

30.09.2019 (poniedziałek) – studia stacjonarne

1.10.2019 (wtorek) – studia stacjonarne

4.10.2019 (piątek) – studia niestacjonarne w Filii w Lęborku

5.10.2019 (sobota) – studia niestacjonarne