KONFERENCJA NAUKOWA O PRAWIE GOSPODARCZYM – KONKURS DLA STUDENTÓW

Zagadnieniom prawa gospodarczego będzie poświęcona V Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Władze samorządu pomorskich adwokatów zapraszają studentów, doktorantów i aplikantów do konkursu na wystąpienie podczas konferencji.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli, m.in.: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni oraz Prezydent Miasta Gdańska.

Wstęp bezpłatny. Rejestracja zgłoszeń uczestników zostanie uruchomiona w październiku br.

 

Konkurs

Studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas konferencji proszeni są o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do 30 września 2019 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 15 października 2019 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 07 listopada 2019 r., w sali 126 (I piętro) w WSAiB Gdynia. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut. Regulamin konkursu w załączniku poniżej.

REGULAMIN.pdf