II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rektor i Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Komitet Organizacyjny Konferencji mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2010 roku w Gdyni. Gościem honorowym będzie Pani prof. dr hab. Danuta Strahl – Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Akredytacyjnej.