III Konkurs Krasomówczy WSAiB rozstrzygnięty!

III Konkurs Krasomówczy WSAiB rozstrzygnięty!

17 kwietnia 2018 r. w auli WSAiB odbył się III Konkurs Krasomówczy. Patronat nad wydarzeniem sprawowali adw. Dariusz Strzelecki – Dziekan PIA w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Wydawnictwo CH Beck.

Konkurs składał się z dwóch bloków: studenckiego oraz uczniowskiego. W pierwszym panelu zmierzyli się studenci WSAiB kierunku Prawo. W panelu uczniowskim wystartowali uczniowie trójmiejskich liceów.

Uczestnicy konkursu omawiali kazusy z zakresu prawa cywilnego i karnego. Każdy kazus przygotowany został przez dwie osoby, które wcieliły się w rolę odpowiednio powoda/pozwanego lub oskarżyciela posiłkowego/obrońcy w zależności od rodzaju wylosowanej sprawy.

W skład jury konkursowego wchodzili dziekan WPiA WSAiB dr Piotr Lewandowski, sędzia Sądu Apelacyjnego Pani Barbara Lewandowska, wicedziekan OIRP w Gdańsku mec. Wojciech Grochowiecki, wykładowca WSAiB i członek PIA w Gdańsku dr Dominika Wetoszka oraz kierownik szkolenia aplikantów PIA w Gdańsku adw. Marcin Derlacz.

Wyniki Konkursu Krasomówczego 2018 r.:

Kategoria Studenci:

1. Piotr Remesz

2. Luiza Stromska

3. Maria Kaciuba

Kategoria Uczniowie:

1. Michał Lubiejewski z IX LO w Gdyni

2. Jakub Piotrowski z IX LO w Gdyni

3. Krystian Kaźmierczak z IX LO w Gdyni

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu, tj. osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdym panelu, otrzymali nagrody pieniężne. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał nagrodę książkową od Wydawnictwa C.H. Beck.

Fundatorami pozostałych nagród była Studencka Poradnia Prawna WSAiB, PIA w Gdańsku oraz OIRP w Gdańsku.

Gratulujemy!

link do zdjęć z wydarzenia