III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO

Gdański Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy”, która odbędzie się 27 lutego 2014 r.

W czasie konferencji poruszone zostaną zagadnienia osadzone w sferze gospodarki oraz polityki i prawa, związane z wzmocnieniem konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej w Regionie Morza Bałtyckiego, a także z troską o dobry stan środowiska morskiego, w tym wprowadzania instrumentów zintegrowanego morskiego planowania przestrzennego, oraz dbałością o wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej i sektorach z nią powiązanych.

Projekt przewiduje trzy części tematyczne. Pierwsza z nich poświęcona zostanie problemowi konkurencyjności gospodarki morskiej. Tematem części drugiej stanie się środowiskowa gospodarska morska. Zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić gospodarkę i środowisko dla wspólnego dobra? Trzeci panel dotyczyć będzie społecznej gospodarki morskiej, a dokładnie sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału w miastach-portach.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej
www.prawo-morskie.pl