WSAIB NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z AMW

 23 stycznia 2014 r. rektorzy obu uczelni podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie edukacji i promocji. Wspólne działania dotyczyć będą m.in.: organizacji konferencji, wymiany wykładowców, organizacji praktyk dla studentów oraz korzystania z laboratoriów.