INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 W LĘBORKU

12 października 2012 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Wydziału Zamiejscowego w Lęborku WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli samorządu lokalnego, przyjaciół Uczelni, wykładowców oraz oczywiście absolwentów i studentów lęborskiego wydziału.

W nowym roku akademickim w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku naukę rozpoczęło 60 nowych słuchaczy. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego miała miejsce w sali audytoryjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku – tutaj też mieści się siedziba Wydziału Zamiejscowego. Wykład Inauguracyjny „Kryzys finansowy w Europie – katastrofa czy nowe otwarcie” wygłosił profesor Wojciech Lamentowicz, prawnik, wykładowca WSAiB, wieloletni ambasador Polski w Grecji. Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie, a JM Rektor prof. Jerzy Młynarczyk dokonał uroczystej immatrykulacji.

 

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji i władz, m.in.: p. Wiktor Tyburski – Starosta Lęborski, p. Elżbieta Rabenda – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, insp. Jacek Partyka – Komendant Powiatowy Policji, ppłk Jan Drozd – Komendant Powiatowy PSP, Teresa Szczepańska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Wojciech Siedlik – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st., Wanda Konieczna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Andrzej Sułkowski – Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu, Joanna Protasiewicz – doradca klienta z Powiatowego Centrum Informacyjnego.

 

Nagrody dla najlepszych studentów w tym roku otrzymały dwie studentki: p. Lucyna Dopierała – za uzyskanie najwyższej średniej wynoszącą 5,0 oraz Paula Wrońska za osiągnięcia sportowe w dyscyplinie strzelectwo (olimpijka z Londynu oraz Akademicka Mistrzyni Świata z Kazania).

 

Najlepszą absolwentką w roku akademickim 2011/2012 została p. Katarzyna Plichta – wynik studiów (z obroną) 4,93, temat pracy: Wykorzystanie narzędzia Kano w badaniu jakości usług na przykładzie Hotelu Łeba.

 

Starosta lęborski przyznał nagrody najlepszym absolwentom – mieszkańcom powiatu (podajemy średnią ocen i temat pracy dyplomowej), są to:

Barbara Lidzbarska ze Skrzeszewa, 4,69; Pozyskiwanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie kartuskim;

Katarzyna Felsztygier z Nowego Dworu Lęborskiego, 4,69; Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim;

Maria Bachan z Cewic; 4,68; Analiza dochodów budżetowych jst na przykładzie Gminy Cewice;

Wiesława Lidzbarska z Janowiczek; 4,65; Zarządzanie oświatą jako zadanie własne Gminy Nowa Wieś Lęborska;

Marlena Brokowska z Roszczyc; 4,64; Wprowadzenie nowego produktu przez Biuro Rachunkowe w 2012 roku.

 

Nagrody Burmistrza miasta Lęborka – otrzymało 5 najlepszych absolwentów:

Anna Zabrocka, 4,87, Doskonalenie systemu zarządzania jakością w firmie „Poltarex” w Lęborku;

Dorota Szkodzińska, 4,83, Analiza elektronicznego obiegu i organizacji dokumentów na przykładzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku;

Jolanta Kunt, 4,76, Ocena realizacji strategicznych celów jakościowych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku;

Andżelika Miotk 4,75,Wpływ wdrożenia systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Eurocast Sp. z o.o.;

Malwina Winoconek-Mioduchowska, 4,65, Wykorzystanie FMEA do doskonalenia procesu przygotowania produkcji w firmie Meyn Polska.

 

Uroczystości uświetnił występ Chóru „Belferek”.