PROF. DARIUSZ FILAR NA SPOTKANIU Z BIZNESEM W WSAIB

Opublikowano: 03.10.2012

Profesor Dariusz Filar był gościem „Drugiego śniadania z biznesem” – spotkania zorganizowanego 9 października 2012 r. przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Kryzys finansowy i recesja – dwa elementy w zewnętrznym otoczeniu gospodarki polskiej”.

Profesor Dariusz Filar jest specjalistą w zakresie makroekonomii, zarządzania międzynarodowego i polityki pieniężnej. Specjalizuje się w historii myśli ekonomicznej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych. Był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie naszej Uczelni, uczestniczyli przedstawiciele pomorskiego biznesu, dziennikarze oraz wykładowcy i studenci WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Sponsorem spotkania był Getin Bank.