INSPIRATORIUM KARIERY W WSAIB GDYNIA

Opublikowano: 18.04.2020

INSPIRATORIUM KARIERY W WSAIB GDYNIA

Projekt aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami pn.: Inspiratorium kariery realizuje Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wspólnie z Fundacją Aktywności Zawodowej w Gdańsku. Rozpoczął się nabór wniosków.

Do kogo skierowany jest nasz projekt?

Do niezatrudnionych mieszkańców województwa pomorskiego, którzy ukończyli studia w okresie ostatnich 5 lat, bądź obecnie są studentami ostatniego/przedostatniego roku.

Dlaczego warto dołączyć do naszego projektu?

W ramach projektu INSPIRATORIUM KARIERY proponujemy pośrednictwo zawodowe, organizację staży, kursy i szkolenia specjalistyczno-zawodowe oraz stypendia na pokrycie studiów podyplomowych.

Na początek … STAŻ ZAWODOWY

Staż to doskonała okazja, aby zweryfikować swoje wyobrażenia o konkretnej branży z rzeczywistością. Dzięki nowemu doświadczeniu można zdecydować, jak w przyszłości kierować swoją karierą zawodową. Warto zaznaczyć, że rzetelne wypełnianie obowiązków stażysty, a także wykazywanie się kreatywnością i otwartością na wiedzę, to przykładowe czynniki, które mogą sprawić, że umowa o staż zostanie zmieniona w umowę o pracę.

W ramach stażu gwarantujemy:

WAŻNE: Staż dobieramy wg. preferencji i predyspozycji Uczestnika projektu, po konsultacjach z doradcą zawodowym.

Kolejna propozycja w ramach projektu – KURSY SPECJALISTYCZNO-ZAWODOWE

Śledząc trendy i potrzeby obecnego rynku pracy, proponujemy Uczestnikom projektu zagadnienia związane z marketingiem, promocją i projektowaniem.

Nasza oferta zawiera następujące kursy i szkolenia:
•    Social Media Manager,
•    Grafika komputerowa,
•    Projektowanie graficzne w marketingu,
•    Web-designer,
•    Web-developer.

Ważne: jesteśmy otwarci na inne propozycje kursów! Doradzimy i znajdziemy najlepszych specjalistów – praktyków w danej branży.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

W ramach aktywizacji zawodowej i podniesienia kompetencji uczestników projektu „Inspiratorium kariery”, dostępne są również stypendia na pokrycie kosztów studiów podyplomowych. To idealna opcja dla osób, które chciałyby doskonalić się zawodowo, zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności.

STUDIA PODYPLOMOWE to też najlepsza – i najszybsza – opcja dla tych, którzy chcą się przebranżowić.
Ważne: Studia podyplomowe kładą ogromny nacisk na praktykę. Decydując się na tego typu formę kształcenia, należy się nastawić na rzeczowe wiadomości, ponieważ teoria okrojona jest do niezbędnego minimum. Studia podyplomowe skupiają się wokół wybranej branży i tym samym dają możliwość wyspecjalizowania się w konkretnej, wąskiej dziedzinie.

Szczegółowe informacji na temat projektu i zapisy: FAZ Gdańsk, tel. +48 736 858 551

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT.