IV Konferencja dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych Nowoczesne Zarządzanie Szkołą

10 lutego 2011 roku już po raz czwarty odbyła się Konferencję dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ. Honorowym gościem tego spotkania był Pomorski Kurator Oświaty – Zdzisław Szudrowicz.

Zgodnie z programem odbyły się wykłady oraz dyskusje dotyczace m.in. Ochrony prawnej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego (dr Marek Chrabkowski), Skutków wypadków w szkołach i ich aspektów prawnych (mgr Arkadiusz Król), Depresji w szkolnej ławce (dr Beata Łukaszewska) oraz inne.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie.