PIERWSZY SEMESTR MAŁEJ AKADEMII ZALICZONY

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni studiują nie tylko posiadacze świadectw maturalnych. Ponad 150 dzieci w wieku 7-11 lat od 17 października raz w miesiącu słuchało wykładów w ramach Małej Akademii. Najmłodsi studenci WSAiB, pod okiem wykładowców akademickich oraz praktyków, na zajęciach dostosowanych do potrzeb najmłodszych słuchaczy odkrywali tajniki świata biznesu, prawa, zarządzania oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i ekonomii. Tematy, które niejednokrotnie stanowią zagadkę dla dorosłych stały się jasne i zrozumiałe nawet dla dzieci.