IV KONKURS MÓW PRAWNICZYCH DLA STUDENTÓW I LICEALISTÓW

IV KONKURS MÓW PRAWNICZYCH DLA STUDENTÓW I LICEALISTÓW

IV Konkurs Mów Prawniczych WSAiB odbędzie się 09.04.2019 r. o godz. 10.00 w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Konkurs składa się z dwóch bloków: studenckiego oraz uczniowskiego. Uczestnicy zmierzą się z kazusami z zakresu prawa cywilnego i karnego. Losowanie kazusów odbędzie się 19 marca 2019 r.

W pierwszym panelu zmierzą się studenci WSAiB kierunku Prawo, zarówno studiów dziennych jak i zaocznych. Panel uczniowski dedykowany jest dla uczniów szkół średnich z Pomorza. Każdy kazus przygotowany zostanie przez dwie osoby, które wcielą się w rolę odpowiednio powoda/pozwanego lub oskarżyciela posiłkowego/obrońcy w zależności od rodzaju wylosowanej sprawy. Wypowiedź każdego z uczestników nie może trwać więcej niż 15 minut z prawem 5-minutowej repliki.

W skład jury wchodzą przedstawiciele WSAiB, ORA Gdańsk, OIRP Gdańsk oraz sądownictwa.

Honorowy patronat nad konkursem objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. Dariusz Strzelecki. Patronat merytoryczny sprawować będzie wydawnictwo C.H. Beck.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu, tj. osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdym panelu otrzymają nagrody pieniężne.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma nagrodę książkową od Wydawnictwa C.H. Beck.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: mowyprawnicze@wsaib.pl lub telefonicznie 507 925 962.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, tryb oraz rok studiów.