I TARGI PRACY SŁUŻB MUNDUROWYCH W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

I TARGI PRACY SŁUŻB MUNDUROWYCH W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

Jak wygląda praca i jakie są możliwości oraz aktualne oferty zatrudnienia w instytucjach mundurowych, będą się mogli dowiedzieć studenci oraz uczniowie klas mundurowych z całego Pomorza, podczas I Targów Pracy Służb Mundurowych w Uczelni Kwiatkowskiego. Wydarzenie pod hasłem „Wstąp do Nas… Przyjdź do Nas…” odbędzie sie 21.03.2019 r., w godz. 10.00 – 13.00.

Targi odbędą się w siedzibie WSAiB Gdynia, przy ul. Kieleckiej 7. Wstęp wolny.

Stoiska wystawiennicze i punkty informacyjne rozstawią:

– Policja,
– Straż Graniczna,
– Państwowa Straż Pożarna,
– Służba Więzienna,
– Krajowa Administracja Skarbowa,
– Straż Ochrony Kolei,
– Straż Miejska,
– Żandarmeria Wojskowa,
– przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,
– przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni,
– 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Formacje zaprezentują również najnowszy sprzęt i pojazdy bojowe, na swoim wyposażeniu.