JAK DZIAŁA HAPPENING? – SPOTKANIE W WSAIB Z KRZYSZTOFEM SKIBĄ

Opublikowano: 21.06.2013

 20 czerwca 2013 r. WSAiB odwiedził Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Cyc. Spotkanie z muzykiem zorganizowane przez stowarzyszenie In gremio adresowane było do gimnazjalistów i licealistów. Tematem przewodnim wydarzenia była rola społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

 Spotkanie otworzyła projekcja filmu Yes-Meni Naprawiają świat, w którym grupa aktywistów, wykorzystując prowokację i formę medialnego happeningu obnaża bezwzględność wielkich światowych korporacji.

 

Druga część spotkania należała do Krzysztofa Skiby, który opowiadał o swoich doświadczeniach w walce z establishmentem PRL-u bez użycia przemocy. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak w twórczy sposób, za pomocą happeningu bądź wykorzystując media społecznościowe, można pokojowo walczyć i demonstrować swoje poglądy.
Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczniów z kilku trójmiejskich szkół.