SPOTKANIE EDUKACYJNE NA TEMAT RÓŻNYCH FORM OSZCZĘDZANIA

W niedzielę, 26 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizowane w ramach cyklu realizowanego przez Uczelnię im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz NBP na temat efektywnego gospodarowania finansami. Wykład pt. „Oszczędności – lokaty, fundusze inwestycyjne i inne formy oszczędzania” poprowadziła Małgorzata Paluch-Konkol, Dyrektor MSP Kredyt Bank SA.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Projekt ma charakter otwarty – każda osoba zainteresowana pogłębianiem wiedzy na temat zarządzania finansami może wziąć w nim udział. Zajęcia prowadzą eksperci rynku finansowego.

Poprzez organizację spotkań informacyjnych Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego chce w przystępny sposób przekazać wiedzę na tematy związane z: kredytami, oszczędnościami, giełdą, bezpieczeństwem w dobie pieniądza elektronicznego, strefą euro i skutkami ewentualnego przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania rynków finansowych w dobie kryzysów światowych i załamań giełdowych.

Spotkania są bezpłatne. Obowiązują zgłoszenia. Kolejny wykład zaplanowany jest na 25 marca 2012 r. Spotkania odbywają się w godz. 15.30-17.00 w siedzibie WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Termin i tematyka spotkań:

26.02.2012 – Oszczędności – lokaty, fundusze inwestycyjne i inne formy oszczędzania

25.03.2012 – Kredyty hipoteczne – zagrożenia i kursy walut na rynku objętym kryzysem gospodarczym

22.04.2012 – Bezpieczeństwo płatności elektronicznych

20.05.2012 – Giełda – ryzyko czy szansa na szybki zarobek

17.06.2012 – Euro – wspólna waluta europejska w Polsce, przyszłość wynagrodzeń, emerytur i innych świadczeń

Zgłoszenia przyjmuje:

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, pod nr tel. 58 660 74 28.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

NBP logo