Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku

Opublikowano: 15.06.2010

W dniu 2 czerwca br. w Sali Rajców lęborskiego ratusza Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w jubileuszu 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku, z której zbiorów na co dzień korzystają również nasi studenci. Podczas uroczystości przekazał na ręce pani Jolanty Bony egzemplarz najnowszego, 13-tego Zeszytu Naukowego WSAiB, deklarując zarazem stałą w tej materii współpracę.

Więcej: http://www.pbw.slupsk.pl/lebork/gal.html