Inżynieria Systemów Logistycznych

studia inżynierskie

Opis specjalności

Studia na specjalności Inżynieria systemów logistycznych na kierunku Logistyka inżynierska w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to znakomity wybór, który otwiera wiele perspektyw kariery w różnych sektorach gospodarki.

Na tej specjalności zyskasz wiedzę wiedzy z zakresu technologii i systemów logistycznych, analizy danych, zarządzania zapasami, transportu, dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw, a także zarządzania projektami. Zdobędziesz umiejętności, które są niezbędne do zarządzania i optymalizacji systemów logistycznych oraz zdolność do efektywnego rozwiązywania problemów.

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku Logistyka kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera i otwiera Ci drogę kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich.

Program studiów na kierunku Inżynieria systemów logistycznych jest podzielony na kilka obszarów:

  • Wiedza o podstawowych koncepcjach, takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie magazynem, transport i dystrybucja.
  • Rola technologii informacyjnych w logistyce, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS), systemy zarządzania transportem (TMS) oraz systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
  • Nauka o projektowaniu i optymalizacji systemów logistycznych, w tym zarządzanie projektami, analiza systemów, modelowanie procesów i symulacja.
  • Rozwój umiejętności związanych z analizą danych, statystyką i nauką o danych, które są niezbędne do podejmowania decyzji w logistyce.

Studia otwierają przed Tobą szerokie możliwości kariery. Jako absolwent specjalności Inżynieria systemów logistycznych możesz pracować w wielu sektorach gospodarki, takich jak produkcja, dystrybucja, transport, usługi logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, konsulting, oraz wiele innych. Możesz pełnić role takie jak inżynier logistyki, menedżer logistyki, analityk logistyki, konsultant ds. łańcucha dostaw, koordynator logistyczny, dyrektor operacji, itd.

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
  • Logistyka
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
IV (7 sem.)
800 zł 5 rat
4000 zł

Nasi eksperci

Logistyka – studia dzienne i zaoczne

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferują cztery specjalności: Logistyka Morska, Logistyka Przedsiębiorstw, Transport i Logistyka oraz Logistyka Międzynarodowa.

Partnerzy