Inżynieria Procesów Logistycznych

studia magistersko-inżynierskie

Opis specjalności

Decydując się na studia magisterskie na specjalności Inżynieria Procesów Logistycznych w WSAiB w Gdyni staniesz się wysokiej klasy specjalistą w nowoczesnej logistyce. Będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala Ci zarządzać, analizować i optymalizować procesy logistyczne w różnych sektorach gospodarki. Twoimi wykładowcami będą praktycy, którzy przekażą Ci wiedzę wynikającą z doświadczenia z pracy w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). W ramach studiów odbędziesz praktyki i wizyty studyjne w międzynarodowych renomowanych firmach i centrach logistycznych. z którymi współpracuje nasza uczelnia.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich.

1. Rozszerzoną wiedzę na temat zarządzania łańcuchem dostaw, planowania i prognozowania zapotrzebowania, zarządzania magazynem, transportu, dystrybucji, a także zakupów i zarządzania relacjami z dostawcami. Twoja wiedza będzie wzbogacona o umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych i symulacyjnych do optymalizacji procesów logistycznych.

2. Będziesz umiał identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy logistyczne, stosując zaawansowane techniki i narzędzia, takie jak analityka danych, statystyka, modelowanie i symulacja procesów.

3. Będziesz przygotowany do zarządzania projektami logistycznymi, włączając w to planowanie, organizowanie, kontrolowanie i monitorowanie ich realizacji. Będziesz wiedział jak skutecznie zarządzać zespołem i komunikować się z różnymi grupami interesariuszy.

4. Ze względu na rosnącą rolę technologii w logistyce, będziesz umiał wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw. Dodatkowo, będziesz posiadać wiedzę na temat nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja czy blockchain oraz ich wpływu na logistykę.

5. Znajomość co najmniej jednego języka obcego i umiejętność efektywnego działania w międzynarodowym środowisku – to kluczowe umiejętności, ze względu na globalny charakter większości procesów logistycznych.

6. Będziesz świadomy etycznych i prawnych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, takich jak odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, ochrona danych osobowych czy regulacje celne.

Jako absolwent specjalności Inżynieria Procesów Logistycznych na kierunku Logistyka inżynierska II stopnia w WSAiB w Gdyni będziesz dobrze przygotowany do pracy w wielu sektorach gospodarki, zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i menedżerskich.

Przykładowe obszary, w których możesz znaleźć zatrudnienie obejmują planowanie i kontrolę produkcji, zarządzanie magazynem, transport i dystrybucję, zarządzanie łańcuchem dostaw, a także konsulting i audyt procesów logistycznych. Wszystkie te stanowiska wymagają umiejętności analitycznych, zarządzania zespołami i projektami, a także wiedzy inżynierskiej, które zdobędziesz podczas studiów w WSAiB w Gdyni.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Opłaty za studia

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II
1100 zł *10 rat
1100 zł
5500 zł
11000 zł

Specjalności

Trwa rekrutacja na studia

Logistyka to innowacyjność i globalne sieci powiązań. Studentom przekazuję wiedzę nowoczesną, użyteczną lokalnie i na szerokim, transportowo-spedycyjno-logistycznym rynku. Prowadzimy studia uwzględniające specyfikę regionu, zarówno w kontekście Pomorza, jak i Polski.

prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska,

Nasi eksperci

Logistyka – studia dzienne i zaoczne

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferują cztery specjalności: Logistyka Morska, Logistyka Przedsiębiorstw, Transport i Logistyka oraz Logistyka Międzynarodowa.

Współpracują z nami

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.
 • Polpharma S.A.
 • C. Hartwig Gdynia S.A.
 • Eurotrans
 • ATC Cargo S.A.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Partnerzy

Najczęściej zadawane pytania

Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.