Logistyka mgr-inż.

studia magistersko-inżynierskie

Opis kierunku

Studia magistersko-inżynierskie na kierunku Logistyka trwa 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Studia prowadzone są na Wydziale Zarządzania.

Wybór studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Logistyka w WSAiB w Gdyni otworzy Ci drzwi do świata nowoczesnych technologii w logistyce. Będziesz miał okazję zgłębić najnowsze rozwiązania, takie jak: automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja, analiza danych czy Internet Rzeczy, które rewolucjonizują branżę logistyczną. Zdobędziesz też pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania logistycznego, co da Ci szerokie perspektywy kariery w firmach w Polsce i na świecie.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich.

Po ukończeniu studiów magisterskich inżynierskich na kierunku Logistyka w WSaiB będziesz posiadać solidne przygotowanie do pracy jako specjalista ds. logistyki lub zarządzania łańcuchem dostaw. Będziesz mieć możliwość pełnienia różnorodnych ról i zajmowania się kluczowymi aspektami logistyki w różnych organizacjach, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Oprócz specjalistycznej wiedzy logistycznej, będziesz również posiadać wiele ważnych kompetencji inżynierskich. Umiejętności techniczne i praktyczne będą stanowiły istotny element Twojego wykształcenia i wpłyną na Twój potencjał zawodowy.

Wiedza i umiejętnosci, które nabędziesz:

Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów: Będziesz wyposażony w zdolność do identyfikowania i analizowania problemów logistycznych, a następnie proponowania efektywnych rozwiązań. Będziesz potrafił stosować metodyki i narzędzia analityczne, aby doskonalić procesy logistyczne i optymalizować łańcuch dostaw.

Umiejętność modelowania i symulacji: Będziesz umiał/a tworzyć modele matematyczne i symulacje komputerowe, które pomogą Ci analizować i prognozować zachowanie systemów logistycznych. To umożliwi Ci podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie precyzyjnych danych i wyników symulacji.

Znajomość technologii i systemów logistycznych: Będziesz znał nowoczesne technologie stosowane w logistyce, takie jak systemy zarządzania magazynem (WMS), oprogramowanie do planowania transportu (TMS) czy systemy monitoringu łańcucha dostaw. Będziesz potrafił wykorzystywać te narzędzia do automatyzacji i usprawniania procesów logistycznych.

Umiejętność pracy zespołowej: Będziesz efektywnie współpracować z innymi specjalistami, takimi jak dostawcy, klienci, inżynierowie produkcji i managerowie projektów. Będziesz potrafił pracować w zespołach projektowych, skutecznie komunikować się i osiągać cele wspólnie.

Umiejętność zarządzania czasem i priorytetami: W logistyce, efektywne zarządzanie czasem jest kluczowe. Będziesz umiał planować i organizować zadania, priorytetyzować działania oraz skutecznie wykorzystywać zasoby, aby zapewnić sprawną realizację procesów logistycznych.

Umiejętność podejmowania decyzji w warunkach presji: Logistyka często narażona jest na zmienne warunki i nieprzewidywalne sytuacje. Będziesz umiał podejmować szybkie decyzje, ryzyko i działać efektywnie nawet w stresujących sytuacjach.

Kompetencje inżynierskie, w połączeniu z wiedzą logistyczną, przygotują Cię do skutecznego i wszechstronnego pełnienia roli inżyniera logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw lub specjalisty ds. logistyki. Będziesz gotowy na wyzwania branży logistycznej i możliwość wpływania na efektywność działania organizacji.

Przez zdobycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w logistyce, staniesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Będziesz w stanie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach, poprawiając ich efektywność z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi i systemów.

Pamiętaj, że w dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w logistyce, umożliwiając lepsze zarządzanie, optymalizację i doskonalenie procesów. Twoje studia magisterskie na kierunku Logistyka będą przygotowywać Cię do wyzwań związanych z tym dynamicznym obszarem, pozwalając Ci stawać na czele innowacji i osiągać sukcesy w przyszłej karierze logistycznej.

Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie inżynierskie na kierunku Logistyka w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest spełnienie określonych kryteriów. Kandydaci są przyjmowani na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienia według następujących kryteriów:

  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach inżynieryjno-technicznych, w tym studiów podyplomowych,
  2. absolwenci innych studiów wyższych, którzy są zatrudnieni co najmniej 3 lata w branży Transport-Spedycja-Logistyka bądź prowadzą własną działalność gospodarczą w tym zakresie na podstawie kwalifikacji uzyskanych poza systemem studiów wyższych, w tym w szczególności kursów i szkoleń realizowanych przez uprawnione podmioty,
  3. absolwenci innych studiów wyższych, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt.1-2, z obowiązkiem uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów kształcenia określonych przez Dziekana Wydziału Zarządzania.

Studia magisterskie inżynierskie na kierunku Logistyka trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Specjalności

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Partnerzy