KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Opublikowano: 11.02.2009

Dnia 25 lutego 2009r. w siedzibie naszej uczelni odbyła się II konferencja ,,NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ” dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.  

Dyrektorzy szkół wysłuchali wystąpień o tematyce:

Media a rozwój seksualności młodzieży –  edukacja czy zagrożenie?
dr hab. Mariusz Lipowski

Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w szkołach
Podinspektor Wiesława Nogalska – Komenda Policji Miejskiej w Gdyni

Elektroniczny dziennik lekcyjny w świetle zmian planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na przykładzie Dziennika DDJ
Dawid Pater – ProgMan
 
Możliwości dofinansowania działalności szkoły ze środków Unii Europejskiej
Agata Michałowska – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dobre praktyki projektów europejskich w obszarze szkoleń zawodowych
Wanda Stankiewicz, Lech Kunc – TNOiK O/Gdańsk

Oferta kursów i szkoleń WSAiB dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Magdalena Lasecka – Akademickie Biuro Karier WSAiB

Dziękujemy za tak liczne przybycie i do zobaczenia na kolejnej edycji konferencji ,,NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ”