KONFERENCJA NAUKOWA „TESTAMENT RMS TITANIC. 100 LAT PO TRAGEDII”

Opublikowano: 16.03.2012

W tym roku przypada 100. rocznica największej w dziejach ludzkości katastrofy morskiej w okresie pokoju – zatonięcie Titanica. Jego katastrofa spowodowała nowelizację praw i zasad bezpieczeństwa morskiego. W piątek, 13 kwietnia 2012 r. w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się konferencja naukowa „Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii”.

Organizatorami konferencji byli Urząd Morski w Gdyni,  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Akademia Morska w Gdyni, a także Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej przy współudziale Koła Naukowego Prawa Morskiego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Koła Nawigator Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Patronat nad konferencją objął Pan Sławomir Nowak, minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Pierwsza część dwudniowej konferencji, organizowanej w dniach 13 i 14 kwietnia 2012 r., miała miejsce w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, druga na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, al. Jana Pawła II 3. W konferencji uczestniczyło 230 osób.

Gościem konferencji był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Prezydentowi wręczony został „Pierścień Hallera” – najwyższe wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej, nadawany osobom i instytucjom za wybitne zasługi położone dla budowy i rozwoju Polski Morskiej.

Aktu wręczenia dokonali: prof. kpt. ż. w. Daniel Duda komandor kapituły „Pierścienia” oraz dr kpt. ż. w. Andrzej Królikowski prezes Ligi Morskiej i Rzecznej.

Przebieg wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu uczestnikom konferencji przypomniał prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, światowej sławy ekspert w dziedzinie prawa morskiego, który miał okazję zapoznać się z aktami sądowymi procesu dotyczącego tragedii odbywającego się w Wielkiej Brytanii.

W wyniku katastrofy zginęły 1503 osoby. Uczestnicy oddali hołd tym, którzy stracili życie w mroźnych wodach Północnego Atlantyku feralnej kwietniowej nocy 1912 roku. Organizatorzy konferencji pragnęli pokazać, że poświęcenie pasażerów oraz załogi nie zostało zmarnowane.

Celem konferencji było zbadanie czy zostały wyciągnięte wnioski z tej najtragiczniejszej pod względem ofiar ludzkich w ciągu ostatnich 100 lat katastrofy morskiej w czasach pokoju, a także pokazanie jej wpływu na rozwój żeglugi.

Uczestnicy przeanalizowali proces poprawy bezpieczeństwa na morzu, jaki nastąpił w ciągu 100 lat od zatonięcia RMS Titanic oraz wskazali obszary, które uległy największej zmianie, ale także pokazali te dziedziny związane z bezpieczeństwem morskim, które w nadchodzących latach powinny być uznane za priorytetowe.

13 kwietnia 2012 r. w Auli WSAIB w ramach konferencji odbył się otwarty pokaz filmu poświęconego największej tragedii w dziejach podróży morskich w okresie wojny „Gustloff. Ostatni rejs”. (więcej informacji poniżej).