KONFERENCJA O PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURS DLA STUDENTÓW

Opublikowano: 24.08.2018

KONFERENCJA O PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - KONKURS DLA STUDENTÓW

Prawo własności intelektualnej to temat kolejnej, IV Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Eksperci wypowiedzą się w materii własności intelektualnej w: budownictwie; branży filmowej; branży farmaceutycznej; biznesie i sektorze kreatywnym.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli, m.in.: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni oraz Prezydent Miasta Gdańska, a także Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wstęp bezpłatny. Rejestracja zgłoszeń uczestników od 10 października br.

Konkurs

Studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas konferencji proszeni są o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 15 października 2018 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 08 listopada 2018 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.

Regulamin konkursu w załączniku.

REGULAMIN.doc