10.09.2018

WSPOMINAMY JM REKTORA PROF. JERZEGO MŁYNARCZYKA

WSPOMINAMY JM REKTORA PROF. JERZEGO MŁYNARCZYKA

9 września 2017 r. odszedł od nas prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w latach 2005-2017. Wyjątkowy Człowiek. Wybitny naukowiec i wspaniały wykładowca, uwielbiany przez rzesze współpracowników i studentów. Zaangażowany, o otwartym umyśle i pełen pasji. Nieodżałowany…

W ciągu 12 lat rządów Profesora Jerzego Młynarczyka uczelnia rozwijała się prężnie, dbając o poziom kształcenia i rozszerzając ofertę edukacyjną o nowe, ambitne kierunki. To On był inicjatorem i wielkim orędownikiem utworzenia na naszej uczelni Wydziału Prawa. Obecnie mury naszej uczelni już od wielu lat opuszczają absolwenci studiów prawniczych i seminarium prawniczego, a sam kierunek jest wysoko oceniany w ogólnopolskich rankingach.

Nota biograficzna

Profesor Jerzy Młynarczyk urodził się 2 sierpnia 1931 roku w Wilnie. Był absolwentem Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (1950). Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1954).

Był radcą prawnym, a następnie pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem tytularnym nauk prawnych.

W latach 1977-81 był prezydentem Gdańska. W 1982 objął funkcję dyrektora naczelnego Instytutu Morskiego w Gdańsku. Od 1988 od 1991 roku był profesorem prawa w Światowym Uniwersytecie Morskim ONZ w Malmoe oraz w Międzynarodowym Instytucie Prawa Morskiego na Malcie. Był posłem na Sejm RP IV Kadencji, wiceprzewodniczącym Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

Specjalizował się w prawie cywilnym, międzynarodowym prawie handlowym oraz prawie morskim. Przez ponad 40 lat był konsultantem prawnym przedsiębiorstw żeglugowych i przemysłu okrętowego. Uczestniczył i przewodniczył wielu zespołom i komisjom legislacyjnym z zakresu prawa morskiego i prawa cywilnego. Był przedstawicielem Polski na wielu prawniczych konferencjach międzynarodowych. Pracował jako ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej ds. ustawodawstwa morskiego. Był arbitrem w wielu krajowych i międzynarodowych procesach z zakresu prawa morskiego i handlowego (w Szwajcarii, Francji, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii). Był wizytującym profesorem w zagranicznych uczelniach wyższych (Szwecja, USA, Chiny, Litwa, Niemcy). Popularyzatorem prawa w Telewizji Gdańskiej

Opublikował 14 opracowań naukowych podręcznikowych i monograficznych, ponad 150 artykułów naukowych w językach polskim i angielskim z zakresu prawa morskiego, handlowego i cywilnego. Autor wielu prac popularyzatorskich i publicystycznych.
Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie.

Odnosił wybitne osiągnięcia jako koszykarz: reprezentant Warty (Stali) i Lecha Poznań (1950-1960) oraz Wybrzeża Gdańsk (1960-1971), 112-krotny reprezentant Polski w koszykówce i olimpijczyk z Rzymu (1960 r.). Jedyny polski sportowiec odznaczony międzynarodową nagrodą im. Sieverta przyznawaną przez Światowe Zrzeszenie Olimpijczyków- Olimpian International, a także jako jedyny sportoiec Pomorza wyróżniony nagrodą im. Janusza Kusocińskiego oraz medalem Kalos Khagatos przyznawanym przez polski Komitet Olimpijski i Uniwersytet Jagielloński.

Od 2005 był Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej uczelni na Pomorzu. Funkcję tę pełnił aż do śmierci.