ZMARŁ PROF. JERZY APANOWICZ

ZMARŁ PROF. JERZY APANOWICZ

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszego wieloletniego wykładowcy komandora, dra hab. prof. nadzw. Jerzego Apanowicza.

Był wybitnym naukowcem, specjalistą z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i dydaktyki ogólnej, dydaktyka szkoły wyższej, oraz metodologii badań naukowych – do dziś jedną z najpopularniejszych pozycji wypożyczanych w uczelnianej bibliotece jest książka Jego autorstwa: „Zarys metodologii prac dyplomowych z organizacji i zarządzania”.

Związany z naszą uczelnią w latach 1997-2008, gdzie pełnił liczne funkcje: był pełnomocnikiem Rektora do spraw jakości kształcenia i wydawnictwa naukowego, organizował i nadzorował działalność dydaktyczno-naukową WSAiB, wykładowca Wydziału Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych.

Odszedł od nas człowiek lubiany i szanowany przez społeczność akademicką.

Msza za Zmarłego odbędzie się 22 września 2018 roku w Kaplicy na Cmentarzu w Gdyni Witominie o godzinie 10.30.
Uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową rozpoczną się tego samego dnia o godz. 11.00.

Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Prezydent, Rektor i Senat