KONFERENCJA: STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2015 R. NOWE ZAGROŻENIA – NOWE WYZWANIA

Zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się 24 marca 2015 r. w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są UTH w Warszawie, WSAiB  w Gdyni oraz WSP we Wrocławiu.

24 marca 2015 r. w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82 odbędzie się konferencja naukowa pt. „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 r. Nowe zagrożenia – nowe wyzwania”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.30.

 

5 listopada 2014 r. Prezydent Polski – Bronisław Komorowski zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBNRP), która całościowo ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na jego potrzeby wszystkich zasobów państwa w sferach: obronnej, ochronnej, społecznej
i gospodarczej. Opracowanie SBNRP uwzględnia zagrożenia dla naszego kraju, którew niesprzyjających okolicznościach, mogą przyjąć zarówno charakter niemilitarny, jak i militarny.

Część z nich to zagrożenia nowe, które jednocześnie stanowią nowe wyzwania, warunkujące określone priorytety polityki bezpieczeństwa.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień odnoszących się do podstaw prawnych i organizacyjnych zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wdrażania zasad i procedur polityczno-strategicznego kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń, a także wymiana poglądówi opinii w tym zakresie.

W szczególności tematyki wiodące konferencji będą obejmowały następujące zagadnienia:

Konferencja stanowi kolejną inicjatywę naukową, adresowaną do przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, zorganizowaną przez Uczelnię Techniczno – Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Gdyni.

 

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 10 marca, zaś udziału biernego do dnia 15 marca br. na adres konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Szczegółowe informacje do pobrania: pdfREGULAMIN_konferencja_BW.pdf