KONKURS KRASOMÓWCZY

KONKURS KRASOMÓWCZY

II Konkurs Krasomówczy w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Dariusz Strzelecki, patronatem merytorycznym zostało Wydawnictwo C.H. Beck.

Konkurs składać się będzie z dwóch bloków – studenckiego oraz uczniowskiego. W pierwszym panelu zmierzą się studenci WSAiB kierunku Prawo studiów dziennych i zaocznych, natomiast panel uczniowski dedykowany jest uczniom gimnazjów i liceów.

Uczestnicy konkursu (w liczbie maksymalnie 5 par w każdym panelu) zmierzą się z kazusami z zakresu prawa cywilnego i karnego. Kazusy będą losowane na ok. 1 tydzień przed terminem konkursu. Każdy kazus przygotowany zostanie przez dwie osoby, które wcielą się w rolę odpowiednio powoda/pozwanego lub oskarżyciela posiłkowego/obrońcy w zależności od rodzaju wylosowanej sprawy. Wypowiedź każdego z uczestników nie może trwać więcej niż 15 min z prawem 5-minutowej repliki.

W skład jury wchodzą przedstawiciele WSAiB, ORA Gdańsk, OIRP Gdańsk oraz sądownictwa. Zwycięzcy konkursu tj. osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdym panelu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości – dla panelu studenckiego – I – 500 zł; II – 400 zł; III – 300 zł, zaś w panelu uczniowskim – I -300 zł; II- 200 zł; III – 100 zł. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma nagrodę książkową od Wydawnictwa C.H. Beck.

Z radością informujemy, że Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku objął patronatem honorowym II Konkurs Krasomówczy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Nadto, Wicedziekan OIRP Pan Mecenas Wojciech Grochowiecki zasiądzie w jury konkursu.

Zgłoszenia:
przyjmuje dr Dominika Rydlichowska, e-mail: d.rydlichowska@hotmail.com
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, tryb oraz rok studiów.
Termin zgłoszeń mija 10 marca 2017 r.