KONKURS NA WYSTĄPIENIE NA TEMAT PRAWA SPORTOWEGO

KONKURS NA WYSTĄPIENIE NA TEMAT PRAWA SPORTOWEGO

Organizatorzy III Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku zapraszają aplikantów adwokackich, studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa, którzy nie ukończyli 35 lat, do udziału w konkursie na najlepsze wystąpienie konferencyjne dotyczące zagadnień prawa sportowego.

Możliwość udziału i wystąpienia w charakterze prelegenta podczas jednego z paneli konferencji na temat prawa sportowego – to nagroda w konkursie adresowanym do studentów i młodych naukowców.

Zadaniem konkursowym jest napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego na temat prawa sportowego. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia w charakterze prelegenta podczas jednego z paneli konferencji „Prawo sportowe”, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 
Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli

Organizatorzy konkursu informują, że abstrakt wystąpienia należy nadesłać do dnia 30 września 2017 roku na adres konferencjapia@gmail.com w formacie PDF.
Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Regulami konkursu i karta zgłoszeniowa

Przeczytajcie wywiad Dziekana ORA adw. Dariusza Strzeleckiego nt. konferencji