KURS JĘZYKA POLSKIEGO 2021- курс польского языка

KURS JĘZYKA POLSKIEGO 2021- курс польского языка

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otwiera nabór na intensywny on-line kurs języka polskiego dla obcokrajowców, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2021 r.

Intensywne 150 godzin lekcyjnych w trybie on-line umożliwia uczestnikom kursu poszerzyć słownictwo, zwiększyć wiedzę gramatyczną oraz udoskonalić mówienie i wymowę, aby płynnie się posługiwać językiem polskim. Kurs języka polskiego jest dostępny na poziomie początkującym oraz zaawansowanym.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy języka polskiego, doskonale władający językiem rosyjskim oraz angielskim. Spotkania będą się odbywały co tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -13:00. Podczas kursu wykorzystywane są nowoczesne technologie multimedialne, a kurs odbędzie się za pomocą platformy Microsoft Teams.

Zapisując się na kurs języka polskiego w WSAiB Gdynia, zyskasz nie tylko wiedzę, ale także mnóstwo pozytywnych emocji i znajomości. Kurs kończy się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Czas trwania:
16.08.2021 r. – 24.09.2021 r.

Koszt:
– 140 euro – dla kandydatów na studia w WSAiB Gdynia;
– 200 euro – dla pozostałych zainteresowanych.

Zapisy:

Prześlij skan-kopii wypełnionego wniosku uczestnika kursu, pierwszej strony paszportu oraz potwierdzenia wpłaty opłaty kursu na e-mail: international@wsaib.pl.

pdfankieta uczestnika

Университета Администрации и Бизнеса Е. Квятковского в Гдыне открывает набор на интенсивный онлайн-курс польского языка для иностранцев.

Интенсивные 150 часов онлайн-уроков позволяют участникам курса расширить свой словарный запас, улучшить свои знания грамматики и улучшить свою речь и произношение, чтобы свободно владеть польским языком. Курс польского языка доступен на начинающем и продвинутом уровне.

Занятия будут проводить опытные преподаватели польского языка, свободно владеющие русским и английским языками. Занятия будут проходить каждую неделю с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Во время курса будут использоваться современные мультимедийные технологии, а сам курс будет проходить на платформе Microsoft Teams.

Записавшись на курс польского языка в WSAiB Gdynia, вы получите не только знания, но и массу положительных эмоций и знакомств. Курс завершается выдачей сертификата, подтверждающего знание польского языка.

Продолжительность:

16 августа 2021 г. – 24 сентября 2021 г.

Стоимость:

– 140 евро – для кандидатов на обучение в WSAiB Гдыня;

– 200 евро – для остальных заинтересованных лиц.

Для регистрации отправьте отсканированную копию заполненной заявки участника курса, первую страницу паспорта и подтверждение оплаты стоимости курса на адрес электронной почты international@wsaib.pl

pdfанкетa участника