KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Opublikowano: 05.08.2016

KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców to cykliczne zajęcia organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, które umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji językowych osobom wiążącym swoje plany z Polską. Już 8 sierpnia ruszają pierwsze zajęcia.

Tegoroczna edycja kursu trwać będzie sześć tygodni, podczas których uczestnicy będą intensywnie uczyć się języka polskiego, jak również kultury i zwyczajów panujących w naszym kraju. Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach przez profesjonalne lektorki, które podczas lekcji będą korzystać z nowoczesnych narzędzi multimedialnych i materiałów wykładowych. W tym roku podczas kursu uczestniczyć będą obcokrajowcy z terenów Ukrainy, Rosji, Białorusi – część z nich podejmie naukę w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w październiku.

Na koniec sześciotygodniowego, intensywnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający znajomość języka, który umożliwia podjęcie studiów oraz pracy na terenie Polski.

Termin: 08.08.2016-16.09.2016,
godz. 8.30-13.30

Lektorzy: Bianka Sadowska, Małgorzata Krajewska