KONKURS „PRAWO TRANSPORTOWE: MORZE, LĄD, POWIETRZE”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wystąpienie w panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze”, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Zadaniem konkursowym jest napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego na temat prawa transportowego. Konkurs ogłoszony przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku skierowany jest do aplikantów adwokackich, studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwentów, którzy najpóźniej z dniem Konferencji kończą 35 lat.

Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do dnia 30 września 2016 roku na adres konferencjapia@gmail.com w formacie PDF.
Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni i Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zapraszają również do przybycia na II Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.