15.08.2016

SEMINARIUM PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

SEMINARIUM PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni serdecznie zaprasza na seminarium dla młodych naukowców „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego”, które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku Uczelni im. E. Kwiatkowskiego.

Organizowane przez WSAiB Seminarium naukowe wpisuje się w obchody 85. rocznicy urodzin Rektora WSAiB – wybitnej postaci w środowisku prawa morskiego, Profesora zw. dra. hab. Jerzego Młynarczyka.

W ramach Seminarium „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego” wygłoszone zostaną referaty naukowe oraz odbędzie się dyskusja uczestników, dzięki które możliwa będzie wymiana poglądów i doświadczeń oraz podzielenie się wynikami swoich badań. Wstęp na prelekcje w ramach seminarium jest wolny.

Seminarium naukowe „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego” uzyskało patronaty honorowe Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Patronat medialny objęło czasopismo „Namiary na Morze i Handel” oraz portal GospodarkaMorska.pl, zaś patronem merytorycznym Seminarium jest Wydawnictwo C.H. Beck.

Zapraszamy również do złożenia artykułu związanego z przedmiotem seminarium. Przyjęte przez komitet organizacyjny prace zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej na łamach Zeszytów Naukowych WSAiB. Zaproszenie do składania artykułów dotyczy wszystkich młodych naukowców prowadzących badania z zakresu prawa morskiego. Zapraszamy do przesyłania abstraktów do dnia 30 listopada 2016 roku na adres: biblioteka@wsaib.pl. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie wydawnictwa: https://wsaib.pl/studenci/biblioteka-i-wydawnictwo/wydawnictwo.

Pełny program seminarium

Patronat medialny:

logo gospodarkamorska1    namiarylogo

Patronat honorowy: 

Gdy 90 logo podst

medialogopatronatprezydentagdanska