01.06.2011

Lęborskie Spotkania Biznesowe

Dr Cezary Tatarczuk, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku, uczestniczył w Lęborskich Spotkaniach Biznesowych zorganizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego 12 maja 2011 r. Spotkanie miało na celu promocje lokalnej przedsiębiorczości oraz popularyzowanie wśród menedżerów instrumentów wspierających działalność gospodarczą w powiecie lęborskim.

Uczestnicy zapoznali się z nowymi źródłami finansowania działalności gospodarczej będących alternatywą dla kończących się środków z dotacji unijnych pn. „Inicjatywa  JEREMIE”.

O tym jak pozyskiwać środki na działalność gospodarczą o rozwój biznesu mówił Andrzej Sułkowski dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku, wykładowca WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Podczas spotkania zaprezentowano ofertę lokalnych punktów informacji biznesowej, działających w powiecie lęborskim na rzecz przedsiębiorczości i wspierania firm, w tym: Centrum Aktywizacji Zawodowej, Lokalnego Punktu Informacyjnego w Lęborku przy Centrum Wspierania Biznesu, Powiatowego Centrum Informacyjne, Punktu Pośrednictwa Pracy, Lokalnej Grupy Rybackiej – ,,Pradolina Łeby”.