LO NR IV W GDAŃSKU PODPISAŁO Z WSAIB UMOWĘ O WSPÓŁPRACY

 14 kwietnia 2015 r. władze Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Gdańsku, podpisały umowę o współpracy dydaktycznej i organizacyjnej.

 W ramach współpracy Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zobowiązała się objąć opieką merytoryczną i patronatem klasy o profilu policyjnym, co w praktyce oznacza m.in.:
– prowadzenie zajęć przez wykładowców z WSAiB,
– organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych z zakresu prawa, kryminalistyki, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa medycznego,
– możliwość uczestniczenia młodzieży licealnej w konferencjach, seminariach, warsztatach i wykładach organizowanych przez WSAiB.

 

Podpisy pod umową o współpracy złożyli prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Rektor Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz mgr inż. Elżbieta Januszewska, Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

wsaib iv lo gdansk studia bezpieczenstwo policja 2wsaib iv lo gdansk studia bezpieczenstwo policja 1wsaib iv lo gdansk studia bezpieczenstwo policja 3DSC 1174

Podpisanie porozumienia uświetnił wykład dr. Cezarego Tatarczuka, Dziekana Wydziału Zarządzania WSAiB i byłego Komendanta Policji, pt. „Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania”.