MEDALIONY ZA NAJLEPSZE WYNIKI EGZAMINU LCCI W POLSCE

MEDALIONY ZA NAJLEPSZE WYNIKI EGZAMINU LCCI W POLSCE

WSAiB w Gdyni należy do najmłodszych akademickich centrów egzaminacyjnych w Polsce, które mogą się pochwalić medalistami uhonorowanymi za najlepsze wyniki egzaminu EFB. Medalem złotym został nagrodzony absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Karol Lajbig, zaś medalem srebrnym – studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Marcelina Zarzycka. W uroczystości wręczenia medalionów oraz dyplomów w Ambasadzie Brytyjskiej udział wzięła opiekunka naukowa obojga wyróżnionych, p. mgr Elżbieta Nieć.

Ogólnopolski sukces studentów Uczelni im. E. Kwiatkowskiego jest potwierdzeniem jakości nauczania języka angielskiego, które Uczelnia od wielu lat prowadzi. Certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo-handlowej można zdobyć po zakończeniu kursu English for Business oraz English for Accounting.

Certyfikat LCCI jest globalnie rozpoznawalny, uznają go wszystkie instytucje i uczelnie, ceniony jest również przez międzynarodowe korporacje.