SPOTKANIE WIGILIJNE DLA WYKŁADOWCÓW I PRACOWNIKÓW WSAiB

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA WYKŁADOWCÓW I PRACOWNIKÓW WSAiB

Prezydent Regina Szutenberg oraz Rektor dr Tomasz Białas serdecznie zapraszają wykładowców oraz pracowników administracyjnych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni na tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 na terenie Uczelni.

Spotkania świąteczne kadry i pracowników są pielęgnowaną od wielu lat tradycją. Władze Uczelni serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie oraz poczęstunek w gronie przyjaciół Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.