NABÓR NA WYŻSZE SEMESTRY

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach studiów. Trwa nabór na wyższe semestry

 

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do WSAiB, mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty, jeżeli pozostają w związku z wybranym kierunkiem. Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów następuje po złożeniu podania (plik do pobrania – pdf) i pozostałych dokumentów.

Z możliwości tej mogą skorzystać także osoby, które chcą kontynuować przerwaną kiedyś naukę lub rozpocząć równolegle naukę na drugim kierunku.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na wyższy semestr podejmuje Dziekan. Informację otrzymujesz w ciągu 2 tygodni e-mailem lub telefonicznie.

 

Dlaczego warto:
– nie musisz powtarzać przedmiotów, które są zbieżne z programem studiów w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego, a które masz zaliczone,

– obniżasz koszt nauki, za przetransferowane przedmioty nie wnosisz opłaty.

 

Zasady:
Aby przenieść się na studia do WSAiB w Dziale Rekrutacji musisz złożyć następujące dokumenty:
– podanie (plik do pobrania – pdf)
– kopię kart egzaminacyjnych lub zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanych ocenach lub kopię indeksu.

W przypadku pozytywnej decyzji Dziekana, musisz dopełnić pozostałych warunków rekrutacji.

 

Rekrutacja:
– dokonaj rejestracji on-line na stronie internetowej
– dostarcz wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

studia I stopnia oraz 5-letnie jednolite magisterskie

– dowód osobisty

– 1 zdjęcie legitymacyjne, kolorowe
– oryginał świadectwa maturalnego
– ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku „nowej matury”)
– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wpisowe)

 

studia II stopnia
– dowód osobisty
– 1 zdjęcie legitymacyjne, kolorowe
– oryginał świadectwa maturalnego
– oryginalny odpis dyplomu
– ksero suplementu
– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wpisowe)

 

Kontakt do Działu Rekrutacji:

tel. 58 660 74 10

e-mail: rekrutacja@wsaib.pl

 

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7

parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00